BUSINESS PROJECT ADVISOR MATERIALS

DOEL FUNCTIE

Fungeren als tussenpersoon tussen ICT en de eigen afdeling mbt de toepassingen ivm het softwaresysteem teneinde informaticatoepassingen te bekomen die ervoor zorgen dat we de bedrijfsdoelstellingen halen en voldoen aan de noden van de gebruikers.

Sales: en tevens de toepassingen aanleren aan de medewerkers van de afdeling.

RESULTAATGEBIEDEN EN KERNACTIVITEITEN

• Resultaatgebied 1
Actief meewerken aan projecten mbt de afdelingsgerelateerde processen en ICT-systemen, in zeer
nauwe samenwerking met de ICT-afdeling, teneinde de gebruikers (TVH België en zustervennootschappen)
de meest efficiënte en gebruiksvriendelijke tools en processen aan te reiken.

Activiteiten

 • Contact en gesprekken met gebruikers om een zeer goed inzicht in hun activiteiten en hun
 • manier van werken te hebben
 • Bijwonen van vergaderingen
 • Een actieve inbreng hebben in vergaderingen
 • Opsporen van problemen met het systeem en zoeken naar oplossingen
 • ...

 

• Resultaatgebied 2

Een aanpassingsvoorstel van een gebruiker (TVH België en zustervennootschappen) beoordelen, na overleg met ICT beslissen of het weerhouden wordt en vervolgens verder opvolgen zodat het systeem permanent wordt geoptimaliseerd volgens de wensen van de gebruiker.

Activiteiten

 • Weerhouden ideeën uitwerken tot edp’s
 • Edp bespreken met ICT in wekelijkse vergadering
 • Prioriteit van edp’s bepalen
 • Edp uitvoerig testen eens uitgevoerd

• Resultaatgebied 3

Vervullen van een helpdeskfunctie voor de gebruikers van de afdelingsgerelateerde ICT-systemen in België en buitenlandse zustervennootschappen, teneinde vragen en problemen op een snelle en efficiënte manier aan te pakken.

Activiteiten

 • Telefonische/e-mail ondersteuning bieden, indien gewenst is video-conference mogelijk
 • Hulp bij de opstart/implementatie van de ICT-systemen voor de afdeling in buitenlandse vestigingen
 • ...

• Resultaatgebied 4

Informeren en opleiden van de gebruikers omtrent de verschillende afdelingsgerelateerde ICTsystemen, teneinde hen wegwijs te maken in de bestaande of nieuw ontwikkelde toepassingen.

 • Mogelijke activiteiten (verschilt van persoon tot persoon)
 • Opmaken en bijwerken van handleidingen, in verschillende talen
 • Opmaken van memo’s, tips van de week/dag via koppelingsberichten, in verschillende talen
 • Schermen/programma’s vertalen
 • Ondersteunende rol opnemen bij briefings voor medewerkers
 • Geven van ‘opleidingen’
  • Periodieke infosessie omtrent algemene aanpassingen voor alle gebruikers van het
  • ICT-systeem
  • Groepsopleiding voor bepaald onderwerp/thema
  • Individuele (of voor beperkte groep) infosessie omtrent bepaald onderwerp/thema
 • Instaan voor individuele bijsturing/ondersteuning
 • Geven van opleiding op locatie zelf in het buitenland
 • Intensief opleiden van nieuwe gebruikers buiten TVHBE ivm het systeem teneinde nieuwe medewerkers snel in staat te stellen hun functie volwaardig uit te oefenen
 • ...

 

• Resultaatgebied 5

Detecteren en formuleren van verbeteringsmogelijkheden aan de systemen, de werkmethodes en de procedures van de eigen afdeling, teneinde efficiëntere en betere resultaten te behalen.

Activiteiten

 • Cijfers analyseren en onregelmatigheden detecteren
 • Oorzaken opsporen en voorstellen tot verbetering uitwerken
 • Ideeën uitwerken tot edp’s
 • Edp bespreken in periodieke vergaderingen, …
 • Prioriteit van edp’s bepalen

 

Resultaatgebied 6

Intensief opleiden van nieuwe gebruikers van het systeem teneinde hen snel in staat te stellen om hun nieuwe functie volwaardig uit te voeren.

Activiteiten

 • Basisopleiding geven

 

• Resultaatgebied 7

Meewerken en coördineren van projecten binnen zijn/haar vakgebied teneinde bij te dragen tot de uitvoering van de vooropgestelde doelstellingen voor de afdeling.

Activiteiten

 • Analyseren van de noden en uitwerken tot een duidelijk voorstel in overleg met de betrokkenen

 

• Resultaatgebied 8

Bijwerken en onderhouden van de kennis, inzichten en de technische vaardigheden mbt de relevante ICT-systemen en de bedrijfsprocessen, teneinde de eigen vakkennis te maximaliseren en deze optimaal binnen de organisatie toe te passen.

AUTONOMIE EN BEVOEGDHEDEN

Mag autonoom beslissen over:

 • Kleine aanpassingen (grotere aanpassingen in overleg met verantwoordelijke)
 • Aanleggen van knowledge base
 • Opmaken van opleidingen, manuals,…

INTERNE EN EXTERNE CONTACTEN

PROFIEL

KENNIS en ERVARING

Gewenst opleidingsniveau: Bachelor of gelijkwaardig door ervaring
Kennis

 • TVH-programma’s van de afdeling
 • Goede kennis en inzicht in ICT
 • Computerkennis/ courante softwarepaketten

Aantal jaren gewenste ervaring: geen specifieke ervaring vereist, wel rekening houden met een inwerkingsperiode van minimum 6 maanden.
….

VAARDIGHEDEN

Talenkennis (afhankelijk van de afdeling waar de functiehouder terechtkomt)

 • Nederlands: Spreken: Zeer goed - Schrijven: Zeer goed
 • Frans: Spreken: Zeer goed - Schrijven: Zeer goed
 • Engels: Spreken: Zeer goed - Schrijven: Zeer goed
 • Duits: Spreken: Basis - Schrijven: Basis

COMPETENTIES

Analytisch ingesteld

 • Teamplayer
 • Problem solver
 • Communicatief
 • Logisch redeneervermogen
 • Nauwkeurig
 • Doorzettingsvermogen
 • Zelfstandig
 • Communicatief
 • Didactische vaardigheden
 • Flexibel
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Stressbestendig
 • Creativiteit
 • Organisatietalent

Apply now

Address
Gender
Upload CV
Drag & drop to upload your CV.
One file only.
8 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.
Upload additional info
Certificates, presentations, photos, ...
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
8 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.